Werkgevers en organisaties

Samenwerken met House of Skills

Deze pagina bevat alle informatie voor organisaties die met ons willen samenwerken en/of gebruik willen maken van de skillsinstrumenten.

Missie

Ons doel is een transitie naar een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt waarmee we:

  • De beroepsbevolking meer regie geven over hun loopbaan;
  • Talenten optimaal benutten;
  • Een Leven Lang Ontwikkelen bevorderen;
  • De overstap naar een andere sector vergemakkelijken;
  • Een regionale arbeidsmarktcoalitie bouwen.

Lees meer over onze missie

Partners

House of Skills is een publiek- privaat samenwerkingsverband van regionale overheden in de Metropoolregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, UWV, CNV/James, FNV, ROC van Amsterdam, ROC Nova, de Hogescholen Windesheim, Saxion, HAN en Amsterdam, VU, Universiteit van Amsterdam, TNO, SEO, Randstad, Manpower, AWVN en heeft ruim 150 skillspartners.

Bekijk alle partners

Gebruikmaken van onze skillsinstrumenten

House of Skills biedt verschillende gratis instrumenten en diensten aan. Klik op de pijltjes linksonder om door het overzicht te bladeren. Ieder instrument is er voor zowel werkgevers als werknemers. Onder ‘lees meer’ vindt u per instrument hoe het kan worden ingezet binnen uw organisatie of bedrijf.

Mijnhouseofskills

Via dit digitale platform kunnen werkenden en werkzoekenden, door online een aantal vragen te beantwoorden, kijken welke actuele vacatures matchen op basis van hun skills. Maar ook hoe en welke skills zij verder zouden moeten ontwikkelen om zo nog beter in aanmerking te komen op nieuw of ander werk.
Lees meer

De Paskamer

Werkgevers kunnen in De Paskamer aangeven welke skills nodig zijn voor het vervullen van openstaande functies en kunnen dit ordenen en prioriteren. Zo ontstaat een functieprofiel op basis van skills. Door de skillsprofielen te koppelen aan de functieprofielen kan er een match ontstaan tussen vraag en aanbod.
Lees meer

Skillspaspoort

Het Skillspaspoort is een persoonlijk profiel waarin kennis, diploma’s, werkervaring, skills en werkstijl zijn opgenomen. Hiermee kunnen werknemers zich oriënteren op vervolgstappen in hun loopbaan en uitzoeken welke scholing daar eventueel bij hoort. Het Skillspaspoort geeft werkgevers een beter inzicht in de match tussen het functieprofiel en het werknemersprofiel.
Lees meer

Gratis loopbaanadvies

Werkenden en werkzoekenden die zich willen oriënteren op vervolgstappen rond hun loopbaan kunnen gratis een loopbaangesprek hebben met een van de loopbaancoaches van House of Skills.

Transferpunt Zorg en Welzijn

Het Transferpunt koppelt nauwkeuriger vraag, opleiding en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit Transferpunt is bedoeld voor geïnteresseerden die willen werken in de zorg, organisaties die medewerkers willen behouden en werkgevers die boventallig personeel willen toeleiden naar ander werk. Alle partners werken samen aan een duurzame instroom bij zorgopleidingen.
Lees meer

Skillstrainingen

Wij bieden ook trainingen aan, zowel voor werkgevers als werkzoekenden.

Zo kunnen werkgevers via een Masterclass kennis maken met skills en leren hoe die ingezet kunnen worden bij het wervingsproces. Ook kunnen loopbaanprofessionals inzicht krijgen in de toepasbaarheid van skills in het sollicitatie- en begeleidingsproces. Lees meer over de trainingen en meld je aan door het formulier in te vullen.

Skillstrainingen

Contact

Wij willen samen met organisaties op zoek naar mogelijkheden om de skillsaanpak in de praktijk te toetsen. Wilt u meer weten over House of Skills en met ons kijken hoe een skillsgerichte aanpak uw personeelsvraagstuk zou kunnen oplossen, neemt u dan contact met ons op.

Contact
FAQ

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
Lees meer