Vacature programmadirecteur House of Skills

We zoeken een stevige programmadirecteur voor House of Skills, met een netwerk in zowel de onderwijssector als het bedrijfsleven en met een hart voor talentontwikkeling.

House of Skills is een programma van de Amsterdam Economic Board. De Amsterdam Economic Board is een onafhankelijke organisatie die samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen (de triple helix) werkt aan de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. Een CO2-neutrale, circulaire regio waarin we langer en gezonder leven en werken aan een betrouwbare, duurzame, digitale samenleving. Een regio waar het unieke talent van iedereen tot ontplooiing kan komen.

House of Skills 1.0 is in 2017 op initiatief van de gemeente Amsterdam gestart als een publiek-private samenwerking (overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, werknemers- en werkgeversorganisaties) voor een periode van 3 jaar. Doel van het programma was een meer op skills georiënteerde onderwijs- en arbeidsmarkt te realiseren waarin leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Inmiddels zijn (digitale) skillsinstrumenten en een ketenaanpak ontwikkeld en is een brede community ontstaan van 150 bedrijven en organisaties die de skillsgedachte ondersteunen en implementeren. Op 1 april 2021 is House of Skills 2.0 van start gegaan als programma onder de Board. Klik hier voor meer informatie.

Organisatie van het programma
House of Skills functioneert op basis van het principe van een netwerkorganisatie. Een deel van de medewerkers is gedetacheerd door de Strategische Partners. De organisatie bestaat uit een relatief kleine organisatie van ongeveer 12 personen: het Team Ketenaanpak, het Team Kenniscentrum, Team Trainen en Veranderen en het team Staf.

Taken en verantwoordelijkheden
De programmadirecteur van House of Skills:
– coördineert en zorgt in samenwerking met de programmacoördinatoren en projectleiders voor operationalisatie en uitvoering van de doelstellingen van de ontwikkelpaden zoals vastgesteld door de stuurgroep en o.a. overeengekomen in de REACT-aanvraag en de aanvraag Instituut Gak;
– bevordert de synergie tussen de verschillende ontwikkelpaden en een breed consortium van regionale en landelijke partners zoals opleidingsinstituten, kennisinstellingen, vakbonden, ondernemers, publiek-private samenwerkingsverbanden, koepelorganisaties, gemeenten, ministeries en relevante landelijke partijen zoals de SER;
– geeft inhoudelijk leiding aan de netwerkorganisatie, voert de werkzaamheden uit op het snijvlak van kennis, onderzoek en praktijk en neemt deel aan relevante overlegsituaties. Hij/zij adviseert in beleidsmaatregelen en stemt deze op elkaar af.

De programmadirecteur valt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Board. De stuurgroep van strategische partners, waar de algemeen directeur van de Board lid van is, is de inhoudelijk opdrachtgever. De programmadirecteur is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk en rapporteert aan de algemeen directeur van de Board en de stuurgroep en stelt daarvoor tussen- en eindrapportages op.

Profiel
De programmadirecteur:

– Beschikt over een hbo/wo denk- en werkniveau;
– beschikt over een netwerk in de onderwijs- en arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam en ook over goede contacten met het Rijk en specifiek met het Ministerie van OCW;
– weet wat er speelt op de (praktische) werkvloer en kan verbinding leggen tussen de werkvloer en de beleids- en onderzoekspraktijk;
– heeft ruime ervaring in het werken met publieke en private partijen en werknemers- en werkgeversorganisaties. Naast ervaring in of met de onderwijswereld is ervaring in het bedrijfsleven een pré;
– heeft ervaring met het integrale visievorming rond maatschappelijke vraagstukken, specifiek met betrekking tot de onderwijs- en arbeidsmarkt;
– beschikt over uitstekende beïnvloedings- en onderhandelingsvaardigheden;
– is een inspirerend leider en brengt leven lang ontwikkelen in de praktijk;
– is een natuurlijke communicator en verbinder met sterke interpersoonlijke vaardigheden;
– functioneert moeiteloos in een veranderende en complexe, multidisciplinaire omgeving, waarin de programmadirecteur gesprekpartner is voor alle betrokken partijen op verschillende niveaus;
– heeft minimaal 10 jaar werkervaring, met aantoonbare ervaring in een leidinggevende positie;
– heeft ruime ervaring met subsidieaanvragen en het werken met complexe begrotingen.

Wat wij bieden
– Een functie per 1 november voor 36 uur per week.
– Een jaarcontract met mogelijk daarna een verlenging o.b.v. dan gecommitteerde financiering door partner en subsidies.
– Salarisindicatie: € 5400 – 6400 per maand voor 36 uur.

Wij zoeken iemand die in dienst komt bij de Board, of eventueel vanuit zijn/haar organisatie kan worden gedetacheerd naar de Board– alleen als je hier voor open staat nodigen we je uit op deze vacature te reageren.

Stuur je sollicitatie per e-mail naar Nina Tellegen, Algemeen Directeur – via Agnes Vellema (a.vellema@amecboard.com). Je kunt tot en met 8 september op deze vacature reageren. Sollicitaties die na deze datum binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

Voor vragen kan je contact opnemen met Marius de Beij, m.de.beij@amsterdam.nl 06-22276264 of Nina Tellegen n.tellegen@amecboard.com.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 15 en 22 september.

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je hier aan