Transferpunt Zorg en Welzijn

Ben je benieuwd of werken in zorg en welzijn iets voor jou is? Denk je van wel, maar weet je nog niet welke functies bij jou passen? Of werk je al in deze sector, maar wil je overstappen naar een andere functie? Of heb je er ooit gewerkt en wil je dat opnieuw gaan doen? Het Transferpunt Zorg en Welzijn kan jou verder helpen.

Begin direct: start de zorgscan
Carrière switch naar de sector Zorg en Welzijn

Orientatieprogramma Zorg en Welzijn

Wil jij een carrière switch maken naar de zorgsector, maar weet je nog niet precies welk beroep je wilt of heb je nog geen werkplek? Dan is dit oriëntatieprogramma geschikt voor jou. Van mbo tot hbo.
Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst “Ontdek je talent voor de Zorg en Welzijn

De zorg is op zoek naar mensen met talent voor het zorgvak in de breedtste zin van het woord. Wil jij weten of de zorg iets voor je is, wat jij met jouw talent te bieden hebt en welke scholing hierbij past? Ontdek er meer over tijdens onze voorlichtingsbijeenkomsten op elke eerste woensdagochtend van de maand.

Meld je aan

Nabil El Arrass

‘In de apotheek komen mijn interesse voor mensen en microbiologie samen.’

Apotheek OLVG West
Lees meer
Shirley Cairo

Het zorgen voor… daar word ik blij van. Ik start elke dienst met een lach.

Helpende Plus
Lees meer
Pascale van Maris

Je kunt altijd leren. Hiermee geven we ook onze kinderen een voorbeeld.

Amstelring
Lees meer

Ontdek jouw talenten voor de zorg

Het Transferpunt Zorg en Welzijn biedt jou de mogelijkheid om te ontdekken of een baan in de zorg en welzijn bij jou past. Je vindt bij ons een aantal digitale instrumenten (vragenlijsten) waaruit blijkt hoe jouw talent (skills) past bij een beroep in de zorg. Na het invullen van de instrumenten kun je een gesprek voeren met een loopbaancoach. De loopbaancoach heeft een overzicht van het opleidingsaanbod en kijkt ook met jou naar de financiële kant van de (over)stap.  Zo zet jij met ondersteuning vanuit het Transferpunt stappen op jouw loopbaanpad naar een baan in de zorg en welzijn.

Wat is het Transferpunt Zorg en Welzijn?

Leer meer

Stappen op jouw loopbaanpad naar de zorg

De zorgsector is op zoek naar mensen met talent voor het zorgvak in de breedste zin van het woord. Het Transferpunt is een richtingwijzer voor zowel werknemers en werkgevers.  Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar om talent in onze regio te behouden. Het Transferpunt is voor zijinstromers vanuit een andere sector, voor iedereen die al werkt in de zorg en door wil groeien en voor studenten die een andere studie overwegen. Voor werkenden én werkzoekenden, voor iedereen vanaf mbo niveau 3 en 4. Lees verder over ons Oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn.

Lees meer

Informatie voor hr professionals en werkgevers

Het Transferpunt Zorg en Welzijn brengt regionaal vraag en aanbod samen en faciliteert werkgevers in het toeleiden van talent naar de zorg. Met de aanpak van het Transferpunt wordt de slagingskans op een succesvolle instroom vergroot. Het Transferpunt heeft een aantal online instrumenten waarmee mensen snel en efficiënt hun talenten voor een baan in de zorg en welzijn kunnen ontdekken.

Lees meer
stap 1

De Zorgscan

Op basis van jouw werkverleden, opleiding(en) en vaardigheden brengt de Zorgscan in kaart wat voor jou de kortste route is naar een passende vacature in zorg en welzijn.

klik op lees meer en doe de Zorgscan
Lees meer
Stap 2

De Paskamer

In De Paskamer kun je vervolgens een profiel samenstellen van jouw skills, werkstijlen en eigenschappen. Op basis daarvan krijg je suggesties voor beroepen binnen de zorg- en welzijnssector die op jouw skillsprofiel aansluiten. Zo krijg je een goed beeld van jouw skills en mogelijkheden, zonder dat de opleiding bepalend is. Vul hier de Paskamer in. Aanvullend kun je de zorginspirator invullen. De zorginspirator geeft inzicht in opleidingen, functies en salarissen.

Kilk op lees meer en vul de Paskamer in
Lees meer
Stap 3

Orientatieprogramma of Opleiding

Wil jij een carrière switch maken naar de zorgsector, maar weet je nog niet precies welk beroep je wilt of heb je nog geen werkplek? Dan is dit oriëntatieprogramma geschikt voor jou. Als je wel weet welke richting je op wilt, dan is een opleiding jouw volgende stap. Afhankelijk van de opleiding, en je opleidingsverleden, kan dit tussen 1 jaar en 4 jaar duren.
Lees meer
Stap 4

Werken in zorg en welzijn

Heb je de opleiding afgerond? Vul Mijnhouseofskills in en ontdek welke vacatures in zorg en welzijn bij jou passen.

Klik op lees meer en ga naar Mijnhouseofskills
Lees meer
 • Algemeen
 • Kennis en onderzoek
 • Loopbaanpad Techniek en Bouw
 • Opleidingen en trainingen
 • Skillsinstrumenten
 • Transferpunt Zorg en Welzijn
 • Waar is House of Skills gevestigd?

  Ons kantoor is gevestigd op het Marineterrein in Amsterdam.

  Marineterrein Amsterdam
  Kattenburgerstraat
  gebouw 002 A
  1018 JA Amsterdam

 • Wat doet House of Skills?

  Voor werkgevers :

  House of Skills verbindt als intermediair werkgevers en relevant stakeholders met elkaar zodat zij zelf, of met anderen, initiatieven ontplooien om de arbeidsmarkt meer op skills in te richten of stappen gaan zetten om een Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen. 

  Voor werkenden en werkzoekenden:

  heeft House of Skills verschillende instrumenten ontwikkeld die matching op skills mogelijk maken. Zoals onder andere: De Paskamer en het platform Mijnhouseofskills. Hier kunnen mensen op een snelle en makkelijke manier ontdekken wat hun skills zijn en welk werk daarbij past. Daarnaast is House of Skills bezig met de ontwikkeling van een Skillspaspoort.

  Ook zijn het Transferpunt Zorg en Welzijn en de Loopbaanpaden Techniek en Bouw opgezet.

  Wij:

  • Ontwikkelen we hiervoor een gezamenlijke taal (skills taxonomie);
  • Ontwerpen we het digitale platform Mijnhouseofskills, De Paskamer en het Skillspaspoort, waardoor mensen meer regie krijgen op hun arbeidsmarktontwikkeling;
  • Bouwen we aan een groeiende community van werkgevers, werkenden, werkzoekenden en relevante stakeholders;
  • Werken we aan de ontwikkeling scholing gebaseerd op skills;
  • Leggen we de fundamenten voor een leercultuur binnen bedrijven en publieke organisaties en creëren we een basis voor een welvarende en inclusieve arbeidsmarkt die economische én sociale ambities realiseert.
 • Hoe krijg ik meer inzicht in mijn skills?

  De tool De Paskamer helpt je inzicht te krijgen in je skills. Klik op de link De Paskamer om daar meer over te lezen en De Paskamer te openen. House of Skills heeft daarnaast het platform Mijnhouseofskills ontwikkeld. Mijnhouseofskills laat je zien welk werk past bij jouw skills en welke vacatures er zijn.

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Partners

 • FNV

  De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is een vereniging met ruim 1 miljoen leden. De FNV komt op voor de belangen van werknemers met of zonder werk op het gebied van werk, inkomen en zorg.

  FNV wil Echte banen, Gewoon Goed Werk en een goed inkomen voor iedereen. Kansen voor opleiding en ontwikkeling zijn hiertoe belangrijke voorwaarden. Collectieve afspraken staan daarbij centraal, door wetgeving, door cao’s af te sluiten in sectoren en bij bedrijven door sociale plannen af te sluiten met bedrijven die moeten reorganiseren en het ondersteunen van Van werk naar werk. Wij steunen en faciliteren leden om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen en de regie voor hun carrière in eigen hand te nemen. Wij zijn georganiseerd in krachtige sectoren op de werkvloer zodat de vakbeweging sterk is aan de basis. Wij hebben positie aan de basis, maar ook lokaal, nationaal en internationaal.

  Rol/meerwaarde in project
  Werkpakket: 2 Assessment en begeleiding 1. De diensten van FNV pilot Regionaal Adviescentrum Amsterdam afstemmen met diensten van HoS. 2. Organiseren aanbod op locatie(waaronder basisvaardigheden, netwerkgroepen ZZP) 3. Ontwikkeling van ondersteuningsmethodiek voor werkzoekenden en werkzoekenden die met werkloosheid worden bedreigd. Werkpakket: 4 Matching Ontsluiting van collectieve afspraken over scholing en ontwikkeling Werkpakket 5. Business model: 1. Nieuwe arrangementen voor deelnemers Sociaal plan. 2. In het kader van Leven Lang Leren de mogelijkheden onderzoeken van een regionaal scholingsfonds (co-financieringsvorm) onderzoeken en waar mogelijk met sociale partners realiseren. Belang 1. De overige diensten van de deelnemenede partners. 2. Klanten die gebruik gaan maken van de diensten van HoS en RAC. 3. Kennis en deskundigheid van onderwijsinstellingen en andere partners. 4. Banen van de werkgevers.

 • Gemeente Amsterdam

  De gemeentelijke organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en 7 bestuurscommissies (stadsdelen).

  De gemeente Amsterdam werkt vanuit de Metropoolregio Amsterdam samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De afdeling Economische Zaken van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden om economische activiteiten in de stad aan te trekken en uit te breiden. Dit zorgt voor een economie die internationaal concurrerend is en die welvaart en werkgelegenheid creëert voor Amsterdam en haar directe omgeving.

  Rol/meerwaarde in project
  De gemeente Amsterdam ziet het – samen met de lokale en regionale overheden in de MRA – als haar verantwoordelijkheid om leven lang ontwikkelen te agenderen, relevante partijen bij elkaar te brengen, financiering te organiseren en versneld een toekomstbestendige oplossing te ontwikkelen. Op lokaal niveau hebben de verschillende partners activiteiten opgezet voor de doelgroep, binnen hun werkgebied. Maar overall is dit gefragmenteerd. Een intensieve samenwerking tussen alle relevante partners op lokaal en regionaal niveau kan een concrete aanzet geven tot deze verandering. Ook kan meer efficiënt worden gewerkt en is er ruimte om innovatieve plannen uit te werken binnen een experimentele werkomgeving. De gemeente Amsterdam is penvoerder van het programma.

  Belang
  Technologische ontwikkelingen en digitalisering hebben grote impact op de arbeidsmarkt met name in beroepen in het lagere en middensegment. Momenteel rekenen we 780.000 banen in de Metropoolregio Amsterdam tot dit segment. De verwachting is dat de komende 20 jaar meer dan 500.000 banen veranderen of verdwijnen onder invloed van technologische ontwikkelingen. Deze dynamiek vraagt om intersectorale mobiliteit en flexibele, weerbare en wendbare mensen. Om te zorgen dat zij economisch zelfstandig blijven en niet afhankelijk worden van een uitkering. Permanente scholing en ontwikkeling zijn belangrijker dan ooit. De MRA loopt op middellange termijn het risico van oplopende werkloosheid, afnemende arbeidsparticipatie en daarmee een teruglopend verdienvermogen van de regio. Een kennis gedreven economie – zoals de MRA – vereist dat we het aanwezige talent ten volle benutten. Doorgaan op de huidige weg resulteert in minder sociale maatschappelijke ontwikkeling van inwoners, lagere innovatiekracht en daarmee lagere economische groei voor Amsterdam en regio dan mogelijk is. De urgentie voor het investeren in leven lang ontwikkelen en de keuze om dit om regionale schaal uit te werken is duidelijk. Recent uitgebrachte landelijke adviesrapporten van de Onderwijsraad, de SER, de OECD en de commissie Sap onderstrepen dit.

 • Hogeschool van Amsterdam

  HvA is een onderwijs en onderzoeksinstelling en leidt studenten op voor een verscheidenheid aan hogere beroepen op de arbeidsmarkt in zeven faculteiten.

  Het lectoraat gedifferentieerd HRM doet onderzoek en experimenten op het gebied van nieuwe arbeidsrelaties op de arbeidsmarkt en binnen bedrijven en instellingen. Urban Management is een onderzoekspeerpunt van de HvA en richt zich op inhoud en governance van grootstedelijke vraagstukken.

  Rol/meerwaarde in project
  De HvA is als onderwijsinstelling een belangrijke speler op het gebied van een leven lang leren in de MRA. Alhoewel HoS zich richt op het middensegment van de arbeidsmarkt zullen haar activiteiten onherroepelijk gevolgen hebben voor de inrichting vormgeving en verdringing op het hogere segment. De studenten van de opleidingen HRM, Bedrijfskunde en Bestuurskunde zijn degenen die in de toekomst een leven lang ontwikkelen op de arbeidsmarkt mede vormgeven. Het lectoraat gHRM heeft veel kennis opgedaan van de Amsterdamse arbeidsmarkt, is gespecialiseerd in werving, selectie en skills vraagstukken zowel vanuit de perspectieven van werkgevers als die van werknemers. Het lectoraat benadert de vraagstukken die zij aanpakt consequent vanuit het oogpunt van diversiteit. Urban management heeft ervaring opgedaan met lokale innovatie betreffende grootstedelijke vraagstukken als armoede, laaggeletterdheid, sociale en economische participatie, inclusieve gebiedsontwikkeling, wijkeconomie

  Belang
  De HvA en de betrokken opleidingen zien het als een uitdaging om mee te doen met een dergelijk groot programma. We gaan aan de slag met de uitkomsten. Het onderwijs kan inspelen op de ervaringen die worden opgedaan. Het lectoraat gHRM ziet het als een voorrecht haar kennis en ervaring te delen met andere belangrijke spelers in het veld, de fieldexperimenten en het onderzoek uit te voeren in de context van HoS. Betrokkenheid van het speerpunt Urban Management zal meer zicht bieden op effectieve invullingen van netwerkgovernance, nieuwe rollen voor overheden en bijdragen van bedrijven in publieke waardecreatie.

 • InHolland

 • James Loopbaan/CNV

  James wil werkenden helpen bij het oplossen van vragen en uitdagingen die zij in hun loopbaan tegenkomen, maar ook bij het ontwikkelen van de competenties op het gebied van loopbaansturing.

  Om anno nu economisch en maatschappelijk goed te functioneren, zullen werkenden in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de sturing van hun leven, leren en loopbaan. James wil aan zowel aan werkgevers als aan werknemers kant bijdragen aan bewustzijn en aan betere loopbaansturing. Dat doen we onder meer door onderzoek, loopbaancoaching, bewustwordingscampagnes en training. Daarnaast is onze kracht onze betrokkenheid en nuchtere aanpak, waarmee we juist ook lager opgeleiden goed bereiken.

  Rol/meerwaarde in project
  James draagt de (mede-)verantwoordelijkheid voor werkpakket 2 en draagt bij aan de zelfregie van mensen die de House of Skills bezoeken. We begeleiden mensen in hun loopbaantraject en verwijzen waar nodig naar de partners binnen HoS. Ook denkt James mee over de benodigde ontwikkeling van instrumentarium dat kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en zelfregie.

  Belang
  James werkt graag mee aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Wat we komen halen is een bijdrage aan het bereiken van onze missie. Wat we ook komen halen is een stevige samenwerking met partners en kennis van partners waar wij als James ons verder mee kunnen ontwikkelen.

 • Luchtvaart Community Schiphol

  We zijn een netwerkorganisatie. Samen met anderen kijken we naar mogelijkheden om de arbeidsmarkt op Schiphol duurzaam te versterken.

  Luchtvaart Community Schiphol (LCS) is dé plek voor de luchtvaartsector, het onderwijs en de overheid, waar gezamenlijk de visie op het duurzaam versterken van de arbeidsmarkt wordt vormgegeven en waaruit vernieuwende programma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd voor mensen die op de luchthaven werken en willen werken.

  LCS wil de arbeidsmarkt duurzaam versterken door mensen sterker te laten staan in de veranderende arbeidsmarkt. LCS onderscheidt zich door zich te richten op de imperfecties van de arbeidsmarkt; dit zijn de vraagstukken die niet door de reguliere economische markt worden aangepakt en waar verbinding van partijen voor nodig is. LCS doet dit door bedrijven, regionaal onderwijs en regionale overheden te verbinden.

  LCS is een stichting met als funding partners Schiphol Group, het ROC van Amsterdam en KLM. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de funding partners. Het verbinden van bedrijfsleven, onderwijs en overheid is de core business van LCS. De kracht van het netwerk van LCS is van cruciaal belang om in te spelen op de imperfecties van de arbeidsmarkt.

 • Nova College

  Het Nova College is een ROC onderwijsinstelling in de regio Beverwijk, Haarlem, Hoofddorp, Amsterdam.

  Het Nova college helpt mensen om te groeien en zich te ontwikkelen, in hun vak en persoonlijk. In een prettige sfeer met prima faciliteiten. Door ze zelfvertrouwen te geven en voldoende bagage om een baan te vinden waarin ze plezier hebben. Het Nova College biedt ruim 130 beroepsopleidingen verdeeld over de richtingen Autotechniek, Bouw en Infra, CIOS, Dans en Theater, Entree, Handel en Commercie, Horeca en Facility, ICT, Lab, Logistiek, Maritiem, Marketing en Media, MyTec, Orde en Veiligheid, Recreatie, Techniek, Uiterlijke Verzorging, Welzijn, Zakelijk en Zorg. Daarnaast heeft het Nova College opleidingen en cursussen voor volwassenen. Dit aanbod loopt uiteen van basiseducatie en Nederlands voor anderstaligen tot en met vmbo-t, havo en vwo in het vavo.

  Rol/meerwaarde in project
  Scholingsaanbod

  Belang
  Realiseren van een post-initieel scholingsaanbod

 • Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam

 • ROCTOP

 • TNO

  Gezondheid is een belangrijke waarde in het leven maar meer nog een belangrijke randvoorwaarde om volop deel te nemen aan de maatschappij.

  Naast gezondheid en vitaliteit zijn ook de juiste vaardigheden, motivatie en sociale netwerken van belang om de toekomst aan te kunnen. Dit geldt voor jongeren en werkenden en vraagt om innovaties die hen daar bij ondersteunen. Vernieuwing en ‘dynamisering’ van de (regionale en lokale) arbeidsmarkt is één van die innovaties. TNO ontwikkelt samen met haar partners methoden om medewerkers duurzaam inzetbaar én productief te houden in een steeds flexibelere arbeidsmarkt. Denk aan serious games, applicaties en tools, actieprogramma’s en monitoringinstrumenten. TNO onderzoekt en laat zien wat wel werkt en wat niet. We versterken het vakmanschap van de professionals op het gebied van jeugd en werk en we ondersteunen de uitvoerende instanties in hun transitie naar methodisch werken in een lerende organisatie.

  Rol/meerwaarde in project
  Kennis en ervaring met regionale multi-stakeholderprojecten gericht op verduurzaming van inzetbaarheid en versterking van aansluiting vraag en aanbod. Kennis en ervaring met projecten rond re-integratie Kennis en ervaring met projecten met kwetsbare groepen en arbeidstoeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Kennis en ervaring op het terrein van monitoring, evaluatie en effectmetingen Kennis en ervaring met de begeleiding van complexe verandertrajecten

  Belang
  We willen kennis en instrumenten (door)ontwikkelen voor verduurzaming van inzetbaarheid van laag- en middelbaar geschoolden op het niveau van taken en skills en daarbij nieuwe applicaties zoals de Baananalysetool en Taken van de Toekomst van TNO daarin doorontwikkelen. Daarnaast willen we via monitoring meer inzicht krijgen in de randvoorwaarden voor succes van multi-stakeholder samenwerkingsverbanden.

 • Sigra

 • UWV

  UWV is de uitvoeringsorganisatie van werknemersverzekeringen. Het WERKbedrijf houdt zich primair bezig met de registratie, bemiddeling en reïntegratie van werkzoekenden

  In samenwerking met gemeenten bieden wij werkgeversdienstverlening.

  Rol/meerwaarde in project
  In het project House of Skills brengen wij onze expertise in op het gebied van competentietests en loopbaanbegeleiding.

  Belang
  Wij vinden dat we als belangrijke partner op de arbeidsmarkt deel moeten nemen aan initiatieven rond het verbeteren van de arbeidsmarkt in de regio. We hopen te leren van andere organisaties, mee te denken over nieuwe producten en innovaties.

 • Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn

 • Zowelwerk

 • ROC van Amsterdam/Flevoland

  ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland zijn twee instellingen voor beroepsonderwijs die hun krachten gebundeld hebben en nu als gemeenschap van 11 mbo colleges in de MRA regio beroepsonderwijs aanbieden aan 32.000 studenten op alle mbo niveaus en in bijna alle sectoren

  Rol/meerwaarde in House of Skills
  Expertise op het gebied van beroepsonderwijs, een actueel aanbod van keuzedelen, modules, trainingen en BBL opleidingen. Een netwerk van bedrijven, ervaring in de samenwerking met bedrijven in publiek-private samenwerkingsverbanden.

  Belang
  Het creëren van werkwijze waarbij in samenwerking met de arbeidsmarkt een actueel en flexibel aanbod van trainingen, modules en opleidingen beschikbaar komt voor werkenden en werkzoekenden en recent gediplomeerden die willen blijven leren naast het werk. De verbinding met het initieel beroepsonderwijs is daarbij een belangrijke factor.

 • Amsterdam Center for Learning Analytics (Vrije Universiteit Amsterdam)

  Het Amsterdam Center for Learning Analytics (ACLA) is opgericht in 2016 met als doel om onderwijs- en arbeidsmarktuitkomsten te verbeteren aan de hand van Big Data en Learning Analytics toepassingen.

  Het uitgangspunt is dat de onderwijs- en arbeidsmarktpraktijk alleen verbeterd kan worden wanneer innovaties in de kern theorie, data- en method-gedreven zijn. Meer informatie over de visie van ACLA kan gevonden worden op www.acla.amsterdam

  Rol/meerwaarde in project
  Kennis over en ervaring met: – Bouwen en ontwikkelen van ICT-platformen, Big Data en Learning Analyics – Praktijkimplementaties van wetenschappelijk onderbouwde innovaties – Combineren van psychologische en economische kennis op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt – Arbeidsmarkt en onderwijspraktijk, zowel op nationaal als op regionaal niveau). – evaluatie en effectmetingen – productontwikkeling en onderzoek waarbij multidisciplinaire-kennis toegepast/ingezet moet worden (in dit geval data-wetenschappers, economen en psychologen)

  Belang / Visie op einddoel
  We willen de arbeidsmarktpositie van personen verbeteren door hen inzicht te geven in hoe de huidige vaardigheden aansluiten bij openstaande vacatures, welke vaardigheden aangeleerd kunnen worden om andere veel voorkomende vacatures te kunnen bekleden en in waar deze vaardigheden aangeleerd kunnen worden. Door personen actieve (hands-on) inzicht te geven in hoe hun eigen vaardigheden aansluiten bij de gevraagde vaardigheden in vacatures (banen) en tegelijkertijd aan te geven waar bepaalde vaardigheden aangeleerd kunnen worden kunnen mensen met meer succes solliciteren op een vacature die overeenkomt met hun vaardigheden en voorkeuren.

  ACLA werkt veel met CBS data, en de arbeidsmarktdata is erg sector en baan gericht, in plaats van vaardighedengericht. Door vaardigheden van personen, vacatures (banen) en trainingen op een uniforme wijze in kaart te brengen ontstaat veel beter inzicht in hoe arbeidsmarktovergangen efficiënter en effectiever kunnen verlopen. Daarnaast is gebleken (zie bijv. http://www.behaviouralinsights.co.uk/) dat kleine psychologische duwtjes in de goede richting enorme effecten kunnen hebben op de mate waarin personen ten tijde van werkloosheid gemotiveerd blijven om actief een baan te zoeken.