Transferpunt Zorg en Welzijn: een tussenstand

Instroom kandidaten 
Sinds de oprichting van het Transferpunt Zorg en Welzijn vulden 215 mensen de Zorgscan volledig in. 152 van hen meldden zich vervolgens aan voor een loopbaangesprek. Hiervan zijn tot nu toe 91 gesprekken gevoerd. 

Het merendeel van de aanmeldingen is afkomstig van hoger opgeleiden die zich willen oriënteren op een baan in de zorg en welzijn. Voor deze groep organiseren we nu ook informatiebijeenkomsten bij zowel de opleiders als zorginstellingen. Voor deze informatiebijeenkomsten zijn tot nu toe 61 aanmeldingen binnen gekomen.

16 werkgevers hebben zich tot nu toe gemeld bij het Transferpunt met zowel mbo als hbo zorgfuncties. Dit zijn werkgevers uit onder andere de sectoren thuishulp, gehandicaptenzorg, verzorging en verpleging, en ziekenhuizen. Onder andere in Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstreek Waterland tonen zorginstellingen grote belangstelling voor mensen die uit het Transferpunt doorstromen. 

Zorgprofielen skillsbased maken om te komen tot een betere match. 

Afgelopen week vonden twee werksessies voor De Paskamer plaats met zorginstellingen, georganiseerd door sVBZ en Sigra. Tijdens de werksessie leerden zorginstellingen om hun vacatures om te zetten naar skillsbased profielen.  

Zorg experience

Samen met de Sigra en verschillende opleiders (Roc van Amsterdam, ROCTOP, Inholland en Hogeschool van Amsterdam) onderzoekt House of Skills of we zij-instromers een instapprogramma voor de zorg kunnen bieden. In dit programma moeten mensen zowel een beter beeld van de zorg krijgen en tevens praktische vaardigheden opdoen met betrekking tot basiszorg. De bedoeling is dat zij hierdoor zorgprofessionals beter kunnen ondersteunen in het primaire zorgproces wanneer ze daadwerkelijk starten met de opleiding. 

Op de hoogte blijven?
Lees de House of Skills nieuwsbrief

Meld je hier aan!