Trainingen

Denken, werken en veranderen met House of Skills

House of Skills biedt diverse trainingen aan voor professionals én werkzoekenden. Alle trainingen geven inzicht in de meerwaarde en praktische toepasbaarheid van het skills-denken.

Skills-based trainingen

Skills based werken voor professionals

Nieuwsgierig naar skills based werken? Als klantmanager, loopbaancoach, recruiter of HR-professional wil je graag kennismaken met het skills gedachtengoed. House of Skills biedt jou een training waarbij je zicht krijgt de achtergrond, meerwaarde en praktische toepasbaarheid van het skills-denken in jouw dagelijks werk ten behoeve van jouw klanten en werkrelaties. Inschrijven kan als professional (individueel) of met een team van professionals.

Train the Trainer

In twee trainingen meester worden in het skills denken en werken. In de eerste training krijg je inzicht in de achtergrond theorie en in de tweede training gaan we in op hoe de instrumenten kunnen worden ingezet en hoe je dit overbrengt op anderen.

Voor meer informatie, neem contact op met: elinestapel@outlook.com 

Nieuwsgierig naar Skills based begeleiden van je klant?

Werksessie casuïstiek

Als klantmanager, loopbaancoach, recruiter of HR-professional heb je al kennis gemaakt met het skills gedachtengoed en een paar skills instrumenten. En nu….? Hoe kun je dit gedachtengoed en de instrumenten nu gaan inzetten om jouw klanten verder te begeleiden. House of Skills faciliteert je tijdens een werksessie door met concrete casuïstiek inzicht te geven in de manier waarop je de skillsgedachten concreet kunt inzetten in je dagelijkse praktijk.

Skillsbased solliciteren voor werkzoekenden

Via deze training krijgen werkenden en werkzoekenden zicht op hun skills en hun meerwaarde voor andere banen, zodat dit ‘skillsdenken’ praktisch toegepast kan worden in iemands presentatie op de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie, neem contact op met: elinestapel@outlook.com