nieuwsbrief

Over deze eerste nieuwsbrief

Beste partner van House of Skills,

House of Skills is inmiddels 2 jaar op weg. We gaan het laatste jaar van het programma in waarin veel staat te gebeuren. Via deze nieuwsbrief gaan we u vanaf nu regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen en voortgang van het programma House of Skills. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, House of Skills heeft een vernieuwde website: www.houseofskillsregioamsterdam.nl.

En zijn er, om de arbeidsmarkt in te richten meer op skills, grote stappen gezet bij het ontwikkelen van verschillende skillsinstrumenten zoals bijvoorbeeld De Skillspaskamer en het digitale platform Mijnhouseofskills

Sinds juni is De Werkvloer operationeel, de fysieke locatie van House of Skills waar werkenden en werkzoekenden terecht kunnen voor inspiratie over werk  en informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook  kunnen zij daar een gratis en onafhankelijk loopbaangesprek met een loopbaancoach voeren. En dat is een succes. Want in de zomer hebben meer dan 200 mensen daar al gebruik van gemaakt.

Dat geldt ook voor de samenwerking tussen de regio’s Brainport Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Zo hebben de data-experts van deze regio’s onlangs de handen ineen geslagen en ontwikkelen zij samen met het UWV een fundament voor de skillstaal van de Nederlandse arbeidsmarkt. Een belangrijke stap op weg naar een arbeidsmarkt waar naast diploma’s ook je skills worden gewaardeerd.

In de afgelopen 2 jaar is al veel bereikt, opgezet en in gang gezet. Maar er zijn nog  uitdagingen tot het eind van de programmaperiode, najaar 2020. Daar kan House of Skills alleen stappen in zetten met de medewerking, inzet en het enthousiasme van u als partner van House of Skills, waarvoor dank! Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit laatste jaar mooie resultaten boeken en grote stappen gaan zetten naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt waar leven lang ontwikkelen de norm is en duurzame inzetbaarheid mogelijk wordt gemaakt.

Annelies Spork, programmadirecteur