downloads en links

Onze kennisbank

Op zoek naar meer achtergrondinformatie over skills, intersectorale mobiliteit, leren op de werkvloer en een leven lang ontwikkelen? Hieronder tref je publicaties van het programma House of Skills, van partners van het programma. En soms verwijzen we naar andere websites waar informatie te vinden is.

FILTER KENNISBANKITEMS

25/05/2021

Aanvraag instituut GAK subsidie

Onlangs werd bekend dat House of Skills en CrossOver een subsidie van Instituut Gak ontvangen.

25/05/2021

Zij-instromers richting werk in techniek – wat werkt?

Whitepaper House of Skills & Project CrossOver

Artikelen in IJmondiaan april 2021

Infographic House of Skills Metropoolregio Amsterdam

Gebruik van skills instrumenten in de Metropoolregio Amsterdam

Het skillspaspoort

Een kwalitatieve verkenning naar de mening van werkgevers en werknemers

Rapport prototype Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen

Het Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen (DSP) bevat naast behaalde diploma’s óók een portfolio met skills, zodat inzichtelijk wordt wat medewerkers op dit moment kennen en kunnen.

Rapport Samen zorgen in de wijk

Hoe ervaren de mensen in de wijk het zorgen voor elkaar? Hoe kan de doorgroei naar betaald werk georganiseerd worden in de wijk? En hoe kunnen de vraag naar zorg in de wijk en de mogelijkheden van mensen beter gematcht worden?

19/02/2021

REACT EU aanvraag House of Skills

Dit projectplan is ingediend als REACT EU subsidieaanvraag waarmee House of Skills een bijdrage levert aan het herstel van de economie en arbeidsmarkt. Dit plan is gericht op Amsterdam, de sectoren zorg, welzijn, techniek en bouw en de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Het projectplan focust op doorontwikkeling van de bestaande skillsinstrumenten en op de ketenaanpak. Dit specifiek gericht op kwetsbare groepen zodat de skillsbenadering ook hen perspectief biedt op een loopbaan. House of Skills doet dit met een krachtig consortium van 19 partners.