Skillspaspoort

Reizen over de arbeidsmarkt

De ontwikkeling van een Skillspaspoort, waarin al jouw skills staan en waarmee je kunt ‘reizen’ over de arbeidsmarkt is een stevige opgave.

Paspoort

Dit heeft alleen kans van slagen als het paspoort herkend en erkend wordt door de beroepsbevolking, werkgevers en onderwijs (civiele waarde). Het moet voor iedereen begrijpelijk en relevant zijn. Net als een gewoon paspoort is het Skillspaspoort een persoonlijk document gekoppeld aan het opleidingsniveau en diploma’s.

Het certificeren van skills gebeurt weinig. Hierdoor zijn de meeste voorbeeldprojecten vooral relevant voor loopbaanonderzoek of als indicatie voor de inzetbaarheid van een werknemer.

House of Skills

James (CNV)

James (CNV) en de Hogeschool van Amsterdam onderzochten de voorwaarden waaraan een Skillspaspoort moet voldoen en wat kritische succesvoorwaarden zijn. Er is een inventarisatie gemaakt van de talrijke bestaande initiatieven. De meeste initiatieven richten zich vooral op het herkennen van skills (identificeren en documenteren), een klein deel probeert daarnaast te beoordelen. Aandachtspunt bij het ontwikkelen van het Skillspaspoort is een gemeenschappelijke skills-taal.

Certificeren

Het certificeren van skills gebeurt weinig. Hierdoor zijn de meeste voorbeeldprojecten vooral relevant voor loopbaanonderzoek of als indicatie voor de inzetbaarheid van een werknemer. Uitwisselbaarheid tussen verschillende partijen is noodzakelijk voor gebruik.
Een niet gecertificeerde beoordeling van duidelijke en te begrijpen skills is meer waard dan een certificaat voor skills waarvan niet direct duidelijk is wat ze inhouden.
Het creëren van een gemeenschappelijk draagvlak voor een Skillspaspoort bij werkgevers, werkenden en werkzoekenden is een uitdaging. Deze uitdaging willen we verder onderzoeken door de komende periode een aantal gerichte pilots in te richten met het Skillspaspoort, o.a. op Schiphol.

Wie kan mij meer vertellen over het Skillspaspoort?

Iman Biesheuvel Regionaal Skillsakkoord- en communitymanager i.biesheuvel@amsterdam.nl 06-22989842