Innovatiedeals

Onze innovatiedeals

Op deze pagina vind je een overzicht van alle innovatiedeals waar House of Skills aan werkt. Iedere deal levert een concrete bijdrage aan het ontwikkelen van een meer op skills georienteerde arbeidsmarkt. Een innovatiedeal is ingebracht door een of meerdere samenwerkende partijen. Een deal kan bijvoorbeeld zijn dat een werkgever het gebruik van het skillspaspoort gaat testen bij zijn medewerkers, een onderzoek naar de leercultuur binnen de eigen organisatie of het opzetten van een zij-instroom traject met inzet van de skills instrumenten.

FILTER INNOVATIEDEALS
i
i
i
i
i
i

# 06/12/19 tot 30/09/20

Dichten van de skillsgap, praktijkleren en praktijkverklaring

AWVN, Deloitte

werknemers

Status

Lopend

# 01/03/19 tot 25/12/19

Instroombevordering werkbegeleiders en studentbegeleiders in de zorg

ROC van Amsterdam/Flevoland

werknemers

Status

Lopend

# 03/08/19 tot 30/09/20

Krachtige leeromgeving/-cultuur valideren op de werkvloer

Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem Nijmegen University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam

werknemers

Status

In ontwikkeling

# 19/11/19 tot 30/09/20

Toekomstgericht Personeelsbeleid in MKB: Skillsassessment en opscholing

werknemers

Status

In ontwikkeling

# 01/01/19 tot 30/09/20

De Werkvloer OBA

werknemers

Status

Afgerond

# 01/10/18 tot 30/09/20

Zij-instroom traject apothekers assistenten

SBA, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, ROC Midden Nederland, TNO, James Loopbaan/CNV, ROC van Amsterdam/Flevoland

werknemers

Status

Lopend

#1 01/02/19 tot 30/09/20

Gezamenlijke ontwikkeling skillspaspoort op Schiphol

AWVN, Luchtvaart Community Schiphol, Deloitte, UWV, James Loopbaan/CNV

werknemers

Status

Lopend