Activiteit 19-11-‘19

Diner-pensant en theatervoorstelling Nieuwe vrienden

Op 19 november organiseert House of Skills samen met het MRA programma Klimaatopgave en de OTIB een theateravond in het Zaantheater in Zaandam. Het gezelschap Plezant zal het stuk ‘Nieuwe vrienden’ opvoeren voor zo’n 150 ondernemers afkomstig uit de bouw, metaal en installatietechniek. Doel van deze avond is hen mee te nemen in de huidige ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het stuk biedt herkenning en inspiratie en laat de ondernemers nadenken over hoe zij zelf met hun bedrijfsvoering en personele vraagstukken om kunnen gaan. Voorafgaand aan het theaterstuk vindt er (tevens in het theater) in besloten bestuurlijke setting een diner-pensant plaats met als thema anticyclisch investeren bezien in het licht van de human capital agenda voor de Klimaatopgave. De bestuurders worden na afloop van het diner ook in de gelegenheid gesteld om de voorstelling bij te wonen.

Wil jij de stap zetten?
Van diploma's naar skills!

Meld je aan als partner van House of Skills