11-05-‘21 15.30-17.30 uur

Community of practice

Op 11 mei a.s. organiseert House of Skills van 15.30 tot 17.30 uur de eerste online bijeenkomst van de community of practice. Daarvoor nodig ik u hierbij van harte uit. 

Het doel van deze online community bijeenkomst is een uitwisseling te realiseren tussen gebruikers vanuit onze ketenpartners, en House of Skills als ontwikkelaar van skillsbased ketenaanpak en skillsinstrumenten.

Deze eerste bijeenkomst wordt georganiseerd voor de deelnemerscommunity van overheden, werkgeversservicepunten en regionale werkgeversnetwerken. Onder deelnemers verstaan we personen die via deze organisaties met de instrumenten van House of Skills (willen) werken. Ook organisaties die al gebruikmaken van de skillsinstrumenten van House of Skills zijn welkom.

Het programma

 1. Welkom en doel bijeenkomst door Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills.
 2. Actuele ontwikkelingen op skillsbased werken & Leven lang leren in de Metropoolregio Amsterdam, toegelicht door Henri de Groot,  hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit (o.v.).
 3. Dialoog tussen gebruikers en ontwikkelaars over:
  • best practices en mogelijkheden ketenaanpak Transferpunten Zorg en Welzijn;
  • best practices  en mogelijkheden Loopbaanpaden Techniek en Bouw;
  • keuzematrix en best practices werken met skillsbased instrumenten House of Skills-   professionals De Paskamer / Mijnhouseofskills / Skillspaspoort;
  • keuzematrix en best practices werken met skillsbased instrumenten House of Skills-professionals trainingen en Skillspaspoort.  
 4. Delen van wensen, problemen en best practices met elkaar, afsluiting en vervolg. 

U kunt zich tot en met 8 mei aanstaande aanmelden via houseofskills@amsterdam.nl o.v.v. Community of practice bijeenkomst 11 mei. Let op: het aantal plekken in de workshops is beperkt.

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je aan